ลง Microsoft Office แล้ว Error แก้ไขได้ง่าย ๆ

ถ้าลง Microsoft Office แล้วเกิด Error ตามนี้ แก้ไขได้ด้วยวิธีนี้

1.เข้า Regedit
2.คลิกที่ HKey_Local_machine >  Softeware  >  Microsoft  >
3.หา Folder AddModel  แล้วเปลี่ยนชื่อ เป็นชื่ออื่น
4.แล้วลองติดตั้งใหม่อีกที